Výnimočný HR produkt

Moderná HR platforma HRIIS dokážete jednoducho riadiť celý proces náboru zamestnancov, manažment zamestnancov, ich on a off boarding, generovať dokumenty, mať pod palcom vzdelávanie a rozvoj a monoho ďalšieho.

Pozreť výhody platformy

HRIIS ako jedinečné riešenie na získanie konkurenčnej výhody

Pozrite si vybrané nástroje, ktorými viete získať náskok pred konkurenciou, uľahčiť si prácu, sprehľadniť procesy, ušetriť čas a peniaze

timesheets clock

Pracovné výkazy

Vedenie pracovných výkazov podľa reálne odvedenej práce, filtrácia podľa časového obdobia, filtrácia podľa typu práce a projektov

employee

Správa zamestnancov

Vedenie digitálnych zložiek zamestnanacov, rozdelenie interných a externých, zaradenie v organizačnej štruktúre, priradený majetok, benefity, úložisko dokumentov

tasks

On/Off Boarding

Úlohy a evidencia dokončenia, priradení spracovatelia úloh, vizualizácia dokončených úloh, pripnutie dokumentov k jednotlivým úlohám

graph

Analytika a reporty

Analytika náboru, štatistiky podľa recuiterov, pracovných ponúk, dĺžky trvania náboru jednotlivých etáp, zdrojov záujmu, pracovné výkazy, exporty za jednotlivé obdobia, projektová analytika, dokončené a nedokončené úlohy, napredovanie projektu
 

arganization structure

Organizačná štruktúra

Vizualizácia organizačnej štruktúry, zobrazenie majetkovo prepojených spoločností, automatické súčty zamestnancov jednotlivých oddelení

pdf file

Generovanie dokumentov

Vytváranie šablón dokumentov, dynamické načitavanie údajov, rýchle generovanie dokumentov na jeden klik

benefits heart

Zamestnanecké benefity

Evidencia priradených benefitov zamestnancom, integrovaní partneri, prenos údajov medzi partnermi poskytujúcimi benefity a portálom

approval check

Schvaľovania

Elektronické schvaľovanie, schvaľovanie rozdelené po jednotlivých kategóriách, evidencia histórie schválení

car gps monitoring

Vozový park a GPS monitoring

Automatizovaný prenos údajov z GPS, štatistika využiteľnosti vozového parku, štatistika na vodiča, carsharing, generovanie knihy jázd, automatizované generovanie služobných ciest a cestovných náhrad (diéty)

notifications bell

Notifikácie

Upozornenie na dôležité akcie a termíny, pripomienky na elektronické schválenie, upozornenie na ukončenie platnosti zamestnaneckých zmlúv a školení

incidents cases

Manažment incidentov

Manažovanie incidentov v organizácií, triedenie podľa kategórií, filtrácia na základe dôležitosti, priradenie spracovateľov, sledovanie statusov riešenia incidentov

suicase

Pracovné ponuky

Automatizované publikovanie pracovných ponúk na portáloch doma a v zahraničí, tvorba reakčných formulárov, sledovanie reakcií podľa zdrojov záujmu, automatizovaná tvorba profilov kandidátov

trophy

Náborové miestnosti

Rozdelenie náboru podľa jednotlivých pozícií, možnosť navolenia jednotlivých etáp užívateľom, štatistika jednotlivých etáp aj celkového náboru, schvaľovacie zoznamy, história interakcií recruitera s kandidátom, ucelený prehľad o nábore

phone volume

Pobočková ústredňa

Možnosť volaní priamo z platformy, VOIP, alebo telefónu, podrobné štatistiky jednotlivých volaní a užívateľov, možnosť nahrávania hovorov, možnosť definovania pravidiel pre prichádzajúce a odchádzajúceho hovory

certificate

Vzdelávenie a rozvoj

Sledovanie absolvovaní a platností povinných a doplnkových školení, kategorizovanie jednotlivých školení, pripnutie dokumentov k jednotlivým školeniam, plánované školenia

start

Kompetenčný model (čoskoro)

Definovanie cieľov pre zamestnancov, pravidelné hodnotenie plnenia cieľov, kategorizácia cieľov podľa preferencií užívateľa, priradenie váh pre jednotlivé ciele

men wotking

DIGITALIZÁCIA AKO NÁSKOK PRED KONKURENCIOU

Chcete získať náskok pred konkurenciou?

Kontaktujte obchod