Vozový park

Vozidlá

 

Služba Vozový park umožňuje evidenciu vozidiel v spoločnosti. Vozidlá majú viacero atribútov, ktoré pomáhajú uchovávať informácie týkajúce sa správy vozidiel a ich delenia.

 

Základná terminológia:

 • Názov - názov vozidla,
 • Vlastník - vlastník vozidla,
 • Typ paliva - typ paliva vozidla,
 • EČV - evidenčné číslo vozidla,
 • VIN - výrobné číslo vozidla,
 • Zodpovedné osoby - priradené zodpovedné osoby, ktoré sú oprávnené k využívaniu motorového vozidla. Zodpovedné osoby musia mať akívny Kontrakt / Pracovnú zmluvu, inak nie je možné priradiť zodpovednú osobu.
 • Platné od - časové obmedzenie platnosti od zvoleného dátumu,
 • Platné do - časové obmedzenie platnosti do zvoleného dátumu,
 • Krajina - krajina platnosti,
 • Typ inšpekcie -  druh inšpekcie vozidla (Emisná, Technická, Iná)
 • Úspečne ukočená - vyznačenie stavu, že inšpekcia bola úspešne ukončená,
 • Generuj dokumenty pre toto vozidlo - funkcia, ktorá vytvorí dokumenty k zvereniu motorového vozidla po uložení údajov,

 

Akcie:

 • Detail - umožní zobrazenie detailu vozidla,
 • Úprava - umožní úpravu parametrov už vytvoreného vozidla,
 • Zmazať  - umožní zmazať už vytvorenú pozíciu z tabuľky Pozície.