Výjimečný HR produkt

Moderní HR platforma HRIIS dokážete jednoduše řídit celý proces náboru zaměstnanců, management zaměstnanců, jejich on a off boarding, generovat dokumenty, mít pod palcem vzdělávání a rozvoj a mnoho dalšího.

Vyzkoušet zdarma HRIIS

HRIIS jako jedinečné řešení pro získání konkurenční výhody

Prohlédněte si vybrané nástroje, kterými umíte získat náskok před konkurencí, usnadnit si práci, zpřehlednit procesy, ušetřit čas a peníze

timesheets clock

Pracovní výkazy

Vedení pracovních výkazů podle reálně odvedené práce, filtrace podle časového období, filtrace podle typu práce a projektů

employee

Správa zaměstnanců

Vedení digitálních složek zaměstnanců, rozdělení interních a externích, zařazení v organizační struktuře, přiřazený majetek, benefity, úložiště dokumentů

tasks

On/Off Boarding

Úlohy a evidence dokončení, přiřazení zpracovatelé úloh, vizualizace dokončených úkolů, připnutí dokumentů k jednotlivým úkolům

graph

Analytika a reporty

Analytika náboru, statistiky podle recuiterů, pracovních nabídek, délky trvání náboru jednotlivých etap, zdrojů zájmu, pracovní výkazy, exporty za jednotlivá období, projektová analytika, dokončené a nedokončené úkoly, pokrok projektu

arganization structure

Organizační struktura

Vizualizace organizační struktury, zobrazení majetkově propojených společností, automatické součty zaměstnanců jednotlivých oddělení

pdf file

Generování dokumentů

Vytváření šablon dokumentů, dynamické načítání dat, rychlé generování dokumentů na jeden klik

benefits heart

Zaměstnanecké benefity

Evidence přiřazených benefitů zaměstnancům, integrovaní partneři, přenos údajů mezi partnery poskytujícími benefity a portálem

approval check

Schvalování

Elektronické schvalování, schvalování rozdělené po jednotlivých kategoriích, evidence historie schválení

car gps monitoring

Vozový park a GPS monitoring

Automatizovaný přenos dat z GPS, statistika využitelnosti vozového parku, statistika na řidiče, carsharing, generování knihy jízd, automatizované generování služebních cest a cestovních náhrad (diety)

notifications bell

Notifikace

Upozornění na důležité akce a termíny, připomínky na elektronické schválení, upozornění na ukončení platnosti zaměstnaneckých smluv a školení

incidents cases

Management incidentů

Management incidentů v organizaci, třídění podle kategorií, filtrace na základě důležitosti, přiřazení zpracovatelů, sledování statusů řešení incidentů

suicase

Pracovní nabídky

Automatizované publikování pracovních nabídek na portálech doma a v zahraničí, tvorba reakčních formulářů, sledování reakcí podle zdrojů zájmu, automatizovaná tvorba profilů kandidátů

trophy

Náborové místnosti

Rozdělení náboru podle jednotlivých pozic, možnost navolení jednotlivých etap uživatelům, statistika jednotlivých etap i celkového náboru, schvalovací seznamy, historie interakcí recruiteru s kandidátem, ucelený přehled o náboru

phone volume

Pobočková ústředna

Možnost volání přímo z platformy, VOIP, nebo telefonu, podrobné statistiky jednotlivých volání a uživatelů, možnost nahrávání hovorů, možnost definování pravidel pro příchozí a odchozího hovory

certificate

Vzdělávení a rozvoj

Sledování absolvování a platnosti povinných a doplňkových školení, kategorizování jednotlivých školení, připnutí dokumentů k jednotlivým školením, plánovaná školení

start

Kompetenční model (brzy)

Definování cílů pro zaměstnance, pravidelné hodnocení plnění cílů, kategorizace cílů podle preferencí uživatele, přiřazení vah pro jednotlivé cíle

men wotking

DGITALIZACE JAKO NÁSKOK PŘED KONKURENCÍ

Chcete získat náskok před konkurencí?

Kontaktujte nás